Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Ιεραρχικών Προσφυγών 2008

35/2008

04/06/2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε.
& CYMAR MARKET
RESEARCH LTD"

Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας

18/08/2008

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

hierarchical recourse-35-2008.pdf

Κατάταξη*

2008035

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*