Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Ιεραρχικών Προσφυγών 2008

42/2008

06/06/2008

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ

Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών

30/07/2008

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

hierarchical recourse-42-2008.pdf

Κατάταξη*

2008042

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*