Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Ιεραρχικών Προσφυγών 2008

57/2008

31/07/2008

SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD

Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών

23/09/2008

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

hierarchical recourse-57-2008.pdf

Κατάταξη*

2008057

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*