Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

21/2015

03/04/2015

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SUNDIALCO. LTD,
C. GEORGIOU LAB SUPPLIES LTD,
SCIENTRONICS LTD,
A. J. VOUROS LTD

Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας

15/04/2015

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 21-2015.pdf

Κατάταξη*

2015021

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*