Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

18/2016

24/03/2016

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δήμος Πάφου

04/04/2016

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 18-2016.pdf

Κατάταξη*

2016018

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*