Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

21/2020

05/08/2020

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. –
S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTION LTD J.V.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ -
ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

13/08/2020

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Interim order 21-2020.pdfInterim order 21-2020.pdf

Κατάταξη*

2020021

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*