Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2009Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 2/200901/12/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ: "ZEMCO
CONSTRUCTION LTD,
TAHAL GROUP ASSETS BV,
GES-GLOBAL
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS,
EDT MARINE
CONSTRUCTIONS LTD"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
01/14/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/200901/12/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"MN LIMASSOL
WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
01/14/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/200901/19/2009IDE
TECHNOLOGIES LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
01/21/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/200901/19/2009LUCE
ATALIOTIS LTD
Δήμος Λεμεσού01/21/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/200901/19/2009RAI CONSULTANTS
PUBLIC LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
01/21/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/200902/13/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
02/17/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/200902/13/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
02/17/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200903/04/2009MANAGEMENT FORCE
(CYPRUS) LTD & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- MANAGEMENT FORCE
Δήμος Αγίου Αθανασίου03/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/200903/23/2009ASPIS LIBERTY LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD
Δήμος Λατσιών03/26/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/200903/24/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
03/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/200903/26/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ :
"CONERGY LTD (CYPRUS),
CONERGY LTD (GREECE)"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
03/30/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/200903/27/2009PRYSIMIAN MKM
HUNGARIAN CABLE
WORKS LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
03/31/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/200904/03/2009JOINT VENTURE
EFACEC ENGENHARIA SA
AND HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
04/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/200904/07/2009CADAGUA S.A.Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
04/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/200904/09/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
04/13/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/200904/14/2009LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD
Τμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών
04/16/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200904/16/2009ATLANTIC INSURANCE
COMPANY LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
04/20/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200904/30/2009H.S. DATA LIMITEDΤμήμα Αρχαιοτήτων05/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/200905/08/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
05/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200905/14/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "PHIL
ANDREOU PUBLIC LTD,
MULTIPOLARIS LTD CO,
CETIS D.D."
Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και
Μετανάστευσης
05/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200905/25/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ,
ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ,
CYFIELD DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων05/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/200905/25/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ,
ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ,
CYFIELD DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων05/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200905/25/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
05/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200906/01/2009VERT ET BLANC
CONSTRUCTIONS LTD
KAI ENERGOPROJECT
VISOKOGRANDJA A.D. JV
Τμήμα Δημοσίων Έργων06/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/200906/19/2009LUCE ATALIOTIS LTDΔήμος Λάρνακας06/23/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/200906/19/2009LARNAKA ZENON
CONSORTIUM
Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων
06/23/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/200906/22/2009A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
06/24/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/200906/29/2009SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
07/01/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/200907/01/2009DELOITTE LTDΥπουργείο Οικονομικών07/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/200907/06/2009ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας
07/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/200907/10/2009IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων07/14/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200907/13/2009BOOZ COMPANY
(U.K.) LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
07/15/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/200907/15/2009IDE TECHNOLOGIES
LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
07/17/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200907/16/2009ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
Δ.Ε. ΛΤΔ
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
07/20/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 67/200907/17/2009CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
07/21/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 68/200907/23/2009GEOINFO
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τμήμα Αρχαιοτήτων07/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200908/03/2009LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
08/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 73/200908/06/2009CMP (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΜΑΧΛΟΥΖΑΡΙΔΗΣ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
08/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/200908/07/2009ΑΝΤ. Μ. FOOD
ANALYSIS AND
SERVICES LTD
Υπηρεσία Περιβάλλοντος08/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200908/14/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ATLASPANTOU CO LTD
- ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/200908/20/2009AKRITAS CONSULTING
ENGINEERS ΚΑΙ ΖΕΝΙΘ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
08/24/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/200909/01/2009GEOMAST
ANTIFIRE CO. LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων09/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200909/04/2009EL.NI.A. KOKKINOS
LIMITED
Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης
09/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 83/200909/29/2009NLF ACADEMY LTDΚυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού
10/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200910/23/2009A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LIMITED
Δήμος
Αγίου Δομετίου
10/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200911/09/2009ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου
11/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 91/200911/09/2009DARIA TRADING LTDΤμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών
11/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200911/09/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL CONSTRUCTION LTD
& KEDRIS CONSTRUCTION LTD
JOINT VENTURE
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
11/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 94/200911/13/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ & ΜΑΝ
CONTRACTORS &
DEVELOPERS LTD"
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
11/17/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 95/200911/13/2009A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
11/17/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 96/200911/16/2009LOGICOM PUBLIC LTDΓενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
11/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 97/200911/16/2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
Αρχηγείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κύπρου
11/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 98/200911/16/2009ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
11/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 100/200911/20/2009NEMESIS ASPHALT
CO LTD
Δήμος Πέγειας11/24/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 101/200911/20/2009ALPHA EVRESIS
DIAGNOSTIC
CENTER LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
11/24/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 103/200912/11/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Αρχή Λιμένων Κύπρου12/15/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 104/200912/11/2009LOIS BUILDERS LTDΑρχή Λιμένων Κύπρου12/15/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 105/200912/11/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
12/15/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 106/200912/14/2009ΚΟΙΝOΠΡΑΞΙΑ "MILONAS
S&N (CONSTRUCTIONS)
LIMITED, FAKAS
CONSTRUCTIONS &
DEVELOPMENTS LTD"
Επαρχιακή Διοίκηση
Λευκωσίας
12/16/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 107/200912/23/2009C&V KRITICOS
SUPPLIERS LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
12/29/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 108/200912/23/2009CGX AERO IN SYSΤμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
12/29/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 109/200912/23/2009DISPOPHARM LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
12/29/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 110/200912/28/2009ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΛΤΔ
Δήμος Στροβόλου12/30/2009Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας