Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚαλωσήλθατε στον επίσημο Διαδικτυακό Τόπο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Αρχής μέχρι και σήμερα. Παρέχεται, επίσης, ενημέρωση για την πρόοδο της Αρχής αναφορικά με την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε, ακόμη, το έντυπο που απαιτείται για την υποβολή προσφυγής, καθώς και πληροφορίες για τα τέλη που πρέπει να την συνοδεύουν.

Προσπάθειά μας είναι η συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας με σκοπό να βοηθήσουμε τόσο τις Αναθέτουσες Αρχές όσο και τους Οικονομικούς Φορείς που ασχολούνται με τις διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων να έχουν όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα.

-------------------------------------------------

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΩΡΕΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30 - 14:00

-------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο