Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΟ επίσημος Διαδικτυακός Τόπος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Μάρτιο του 2015 έχει αναβαθμιστεί.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Αρχής μέχρι και σήμερα.

Παρέχεται επίσης ενημέρωση για την πρόοδο της Αρχής αναφορικά με την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε, επίσης, το έντυπο που απαιτείται για την υποβολή προσφυγής καθώς και πληροφορίες για τα τέλη που πρέπει να την συνοδεύουν, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσπάθειά μας είναι η συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας με σκοπό να βοηθήσουμε τόσο τις Αναθέτουσες Αρχές όσο και τους Οικονομικούς Φορείς που ασχολούνται με τις διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων να έχουν όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα.

Ο επίσημος Διαδικτυακός Τόπος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει σχεδιαστεί και ενημερώνεται συνεχώς από τον Γραμματέα της Αρχής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και για οτιδήποτε χρήζει βελτίωσης σας παρακαλώ όπως μας το υποδείξετε.

-------------------------------------------------

* ΑΠΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΕΣ ΩΡΕΣ: *

** ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **

** 7:30 - 14:00 **

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο