Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Προσφυγές


Εδώ θα βρείτε όλες τις αποφάσεις επί των Προσφυγών που έχουν εκδοθεί από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο τον κατάλογο των αποφάσεων κατά ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Οι πλέον πρόσφατες θα εμφανίζονται πρώτες.


Τελευταία Ενημέρωση: 17/05/2024

Σημείωση: Από το 2004 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010 (ψήφιση Νόμου 104(Ι)/2010) οι Αιτητές καταχωρούσαν στην Αρχή Ιεραρχικές Προσφυγές σύμφωνα με το Νόμο 101(Ι)/2003. Μετά από την ημερομηνία αυτή στην Αρχή καταχωρούνται Προσφυγές σύμφωνα με το Νόμο 104(Ι)/2010.
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2004
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2005
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2006
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2007
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2008
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2009
Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2010
Κατάλογος Προσφυγών 2011
Κατάλογος Προσφυγών 2012
Κατάλογος Προσφυγών 2013
Κατάλογος Προσφυγών 2014
Κατάλογος Προσφυγών 2015
Κατάλογος Προσφυγών 2016
Κατάλογος Προσφυγών 2017
Κατάλογος Προσφυγών 2018
Κατάλογος Προσφυγών 2019
Κατάλογος Προσφυγών 2020
Κατάλογος Προσφυγών 2021
Κατάλογος Προσφυγών 2022
Κατάλογος Προσφυγών 2023
Κατάλογος Προσφυγών 2024


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο