Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Ο Υπεύθυνος της σελίδας αυτής είναι ο Γραμματέας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Για οποιαδήποτε σχόλια, εισηγήσεις και παρατηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί του.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από τρίτους, ολόκληρου ή και μέρους του υλικού, οποιασδήποτε μορφής, που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα και αφορά δημιουργία του Προέδρου και των Μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (Αποφάσεις) καθώς και του Γραμματέα της (Ετήσιες Εκθέσεις), για άλλη χρήση πέραν της δωρεάν διάθεσης και αξιοποίησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για προσωπική και μη εμπορική χρήση, για προσωρινή αντιγραφή, εκτύπωση, μετάδοση και προσωρινή φύλαξη των περιεχομένων του παρόντος ιστολογίου, με την προϋπόθεση ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών διατηρεί καθ’ όλο τον χρόνο τα πνευματικά δικαιώματα.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ή η παραποίηση μέρους ή ολόκληρου του συγκεκριμένου υλικού, δεν επιτρέπεται η χρήση αποσπάσματος ή η αναδημοσίευσή του δίχως αναφορά στην πηγή και κατόπιν αδείας του διαχειριστή του ιστολογίου. Δεν επιτρέπεται ακόμα η αναδημοσίευση ή η χρήση ολόκληρου ή και μέρους του συγκεκριμένου υλικού σε ιστολόγια, ιστοσελίδες κ.τ.λ, που απαιτούν από τους χρήστες τους οποιασδήποτε μορφής σύνδεσης στην ηλεκτρονική τους σελίδα, δίχως την έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή του παρόντος ιστολογίου, όπως δεν επιτρέπεται και η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή σε έντυπα (βιβλία ή εφημερίδες) ή ηλεκτρονικό τύπο και e-books χωρίς την άδεια του δημιουργού και διαχειριστή του ιστολογίου.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο