Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Προσωρινά Μέτρα


Εδώ θα βρείτε όλες τις αποφάσεις που αφορούν Αιτήσεις για Λήψη Προσωρινών Μέτρων και που έχουν εκδοθεί από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.


Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο τον κατάλογο των αποφάσεων κατά ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Οι πλέον πρόσφατες θα εμφανίζονται πρώτες.


Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2024

Σημείωση: Από το 2004 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010 (ψήφιση Νόμου 104(Ι)/2010) ο Αιτητής εάν επιθυμούσε καταχωρούσε Αίτηση για Λήψη Προσωρινών Μέτρων. Μετά από την ημερομηνία αυτή για όλες τις Προσφυγές που καταχωρούνται στην Αρχή εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης Προσωρινών Μέτρων, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα στο έντυπο της προσφυγής, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή Αίτηση.
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2004
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2006
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2007
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2008
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2009
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2010
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2011
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2013
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2021
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2022
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023
Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2024Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο