Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201601/05/2016RTD
TALOS LTD
Υπηρεσία
Ασύλου
01/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201601/07/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "HYPERMEDIA
INTERACTIVE SERVICES LTD/
DEMSTAR BUSINESS SOLUTIONS LTD/
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ «Η ΣΟΛΕΑ»"
Επαρχιακή
Διοίκηση Λευκωσίας
01/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201601/12/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "P. PAPADOPOULOS
AND ASSOCIATES CONSULTING
ENGINEERS L.L.C – NGA CONSULTING
CIVIL ENGINEERS L.L.C."
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
01/14/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201602/02/2016ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Δήμος Πάφου02/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201602/04/2016ELTECO ELECTRICAL &
TELECOMMUNICATION
CONTRACTORS LTD KAI
Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ - JV
Δήμος Πάφου02/09/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201602/12/2016VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/11/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/201602/08/2016SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
02/10/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 8/201602/10/2016ZEMCO
CONSTRUCTION LTD
Δήμος Πάφου02/12/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201602/11/2016FAP
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
02/16/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201602/11/2016T.C.
CHRISTOFOROU LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/19/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201602/12/2016MEDISELL
COMPANY LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/16/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201603/02/2016GCC
COMPUTERS LTD
Αστυνομία
Κύπρου
03/07/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201603/03/2016LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού
03/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201603/07/2016PHADISCO LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
03/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201603/09/2016SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
03/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201603/09/2016A & A ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
03/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201603/24/2016PHADISCO LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
03/29/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201603/24/2016ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Δήμος Πάφου04/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/201604/13/2016GCC
COMPUTERS LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
04/18/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201604/15/2016PAP
MEDICAL LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/20/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201604/25/2016FAP
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/27/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201604/28/2016GENERAL
CONSTRUCTIONS CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
05/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201604/28/2016ΙΛΑΡΧΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΤΔ
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
05/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201604/28/2016T.C.
CHRISTOFOROU LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/04/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/201605/05/2016G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
05/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201605/05/2016CTC AUTOMOTIVE LTD -
ARGOSY TRADING
COMPANY LTD JV
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
05/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201605/06/2016ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
05/13/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201605/11/2016L. LAMBROU
AGRO LIMITED
Τμήμα Γεωργίας05/13/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201605/27/2016C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE LTD
Υπουργείο Υγείας06/01/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201606/10/2016CABLENET
COMMUNICATION
SYSTEMS LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
06/14/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/201606/21/2016C. ROUSHAS TRADING
& DEVELOPMENT LTD
Δήμος
Λευκωσίας
06/23/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201606/24/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
07/01/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201606/30/2016KPMG LIMITEDΤμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών
07/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201607/04/2016ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ
Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
07/06/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 35/201607/14/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Συμβούλιο Εκμετάλλευσης
του Χώρου Διάθεσης
ή Αξιοποίησης Οικιακών
Αποβλήτων Πάφου /
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
07/21/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/201607/18/2016ΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ
Επαρχιακή
Διοίκηση Πάφου
07/21/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/201607/20/2016ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Επαρχιακή
Διοίκηση Πάφου
07/21/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201607/29/2016CYBARCO
LIMITED
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
08/02/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201607/29/2016ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/03/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/201608/02/2016ANIMALIA
GENETICS LTD
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λευκωσίας
08/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201608/08/2016ΦΑΠ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ
ΛΙΜΙΤΕΔ &
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ
(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
08/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201608/09/2016C & H HEATFLOW
MECHANICAL
CONTRACTORS LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου08/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201608/10/2016A.D.T.
MEDI-PARTNERS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/12/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201608/11/2016ES-KO
CYPRUS LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
08/18/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/201608/12/2016SEMESCO
GLS TANKS JV
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
08/23/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201608/12/2016G&E
THERMOSOLAR LIMITED
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
08/23/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201608/16/2016ALEXANDROS TECHNIKI –
HELESI – MEKEL –
EUROMARKET J.V.
Συμβούλιο Εκμετάλλευσης
του Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης
Οικιακών Αποβλήτων Πάφου /
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
08/23/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201608/17/2016EAGLE WATCH
SECURITY SERVICES LTD
Δήμος Λεμεσού08/24/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201608/23/2016BIOTRONICS LTD Γενικό Χημείο
του Κράτους
08/29/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201608/24/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Γενικό Χημείο
του Κράτους
08/29/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/201609/05/2016MEDISELL
COMPANY LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
09/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201609/13/2016PHARMACYLINE C.A.
PAPAELLINAS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
09/15/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201609/15/2016CARRIAREL
TRADING LTD
Υπουργείο
Άμυνας
09/22/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/201609/20/2016LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού
09/23/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201609/23/2016SMC
JOINT VENTURE
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
09/27/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201609/30/2016LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/201609/30/2016SPACE HELLAS S.A.
TELE-COMMUNICATIONS,
IT, SECURITY SYSTEMS AND SERVICES -
PROVISION OF SECURITY SERVICES
PRIVATE ENTERPRISE AND
HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού
10/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/201609/30/2016WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
10/07/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/201609/30/2016CYBARCO LTD –
S.K. EUROMARKET LTD –
MEKEL LTD –
AQWISE JV
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
10/07/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/201609/30/2016A. PAPAETIS
SERVICES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/201609/30/2016ERICSSON ABΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/201610/05/2016BIOTRONICS LTD Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/07/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 63/201610/07/2016THE C.S.P.
(CYPRUS SERVICES PROVIDER)
JOINT VENTURE
Αρχή
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
10/12/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 65/201610/21/2016NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
10/25/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201610/21/2016IBM
ITALIA S.P.A.
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
10/26/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 67/201610/26/2016HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
10/31/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 68/201611/03/2016GCC
COMPUTERS LTD
Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου
11/09/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 69/201611/07/2016SINGULARLOGIC AE-
BUSINESS EFFET AE
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
11/09/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/201611/08/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 71/201612/01/2016EGGERSMANN
ANLAGENBAU GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
12/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 72/201612/09/2016LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
12/15/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 73/201612/09/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
12/16/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/201612/13/2016PAP MEDICAL LTD Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
12/16/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/201612/19/2016DLA
PIPER UK LLP
Εταιρεία
Υδρογονανθράκων
Κύπρου (Ε.Υ.Κ.) Λτδ
12/22/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/201612/27/2016ERNST AND
YOUNG CYPRUS LTD
Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας
12/29/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/201612/28/2016ΚΥΘΡΟΜΑΚ
(ΑΣΦΑΛΤΙΓΚ) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
01/03/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/201612/30/2016CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
01/03/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/201612/30/2016CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Δήμος
Λάρνακας
01/03/2017Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας