Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201403/01/2014A. C. MEDLAB
SOLUTIONS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
20/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201403/01/2014LUNG TEH
SHIPBUILDING CO LTD
Αστυνομία Κύπρου21/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201407/01/2014SCIENTRONICS LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
20/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201407/01/2014BLANCHE
HOLDINGS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
21/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201420/01/2014HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Τμήμα
Οδικών
Μεταφορών
23/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201420/01/2014GCC
COMPUTERS LTD
Τμήμα
Οδικών
Μεταφορών
23/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201424/01/2014LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
Τμήμα
Οδικών
Μεταφορών
28/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201414/02/2014M.A.P. BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
18/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201424/02/2014CA COLLECTIVE
MEDIA SERVICES LTD
Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
28/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201425/02/2014D.G. MEDIALINK LTDΚυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
28/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/201407/03/2014CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD,
CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LIMITED
AND A&A APOSTOLIDES CONSORTIUM
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
11/03/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201419/03/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"MILTIADES - ERMON J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
26/03/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201420/03/2014M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Δήμος Λευκωσίας26/03/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201426/03/2014ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
02/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201428/04/2014A. PAPAETIS
MEDICAL CO. LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201431/03/2014NETU CONSULTANTS LTDΑρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
03/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201431/03/2014LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας
08/04/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/201404/04/2014IBM ITALIA S.P.A.Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
08/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/201404/04/2014HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
08/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201404/04/2014LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
08/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201409/04/2014NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Νομική Υπηρεσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας - ΜΟ.Κ.Α.Σ.
14/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201410/04/2014H.S. DATA LTDΤεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
15/04/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/201411/04/2014CYBARCO LTD -
A. ARISTOTELOUS
CONSTRUCTION) LTD JV
Δήμος Λευκωσίας14/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201428/04/2014MARINE
ALUTECH OY AB
Αστυνομία
Κύπρου
30/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201428/04/2014ETIHAD SHIP
BUILDING LLC
Αστυνομία
Κύπρου
30/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201428/04/2014TEHNOMONT BRODOGRADILISTE
PULA D.O.O.
Αστυνομία Κύπρου30/04/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201422/05/2014SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
28/05/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201422/05/2014SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
28/05/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201429/05/2014C.E.S. (KAKOURIS)
BUSES LTD
Υπουργείο Άμυνας05/06/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201404/06/2014LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
06/06/2014Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201406/06/2014C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/06/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201406/06/2014A. PANAYIDES
CONTRACTING PUBLIC LTD
Δήμος Λευκωσίας12/06/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201416/06/2014DEMETRIADES &
PAPAELLINAS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
23/06/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/201420/06/2014ICTS HELLAS
SECURITY SOLUTIONS
Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας
25/06/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/201423/06/2014C.Β.S. IT SYSTEMS
CYPRUS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
27/06/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201430/06/2014VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
02/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/201401/07/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"N.I.M.E.E. J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201408/07/2014CONSORTIUM
PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS S.A. -
GTD SISTEMAS DE INFORMATION SA
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
16/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201410/07/2014KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Δήμος Ιδαλίου15/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201414/07/2014JIANGXI MACHINERY &
EQUIPMENT IMPORT/EXPORT CORP.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΗΣ,
GEORAL LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
22/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201415/07/2014VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
22/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201418/07/2014ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
22/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201423/07/2014WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
29/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201423/07/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "N.I.M.E.Μ.E. J.V.",
ήτοι των εταιρειών: MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.&D.,
LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD,
MEDCON CONSTRUCTIONS LTD,
ENVICON A.T.E.E.,
MYBA A.E. ΚΑΙ ERMON A.E.
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
29/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/201425/07/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: AP MARINE
ENVIRONMENTAL CONSULTANCY LTD (ΚΥΠΡΟΣ)
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
30/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201425/07/2014RIPPEL EFFECT
SYSTEMS (PTY) LTD
Υπουργείο Άμυνας30/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201425/07/2014V. MATTHEW & SONS LTD -
MEOPTA SYSTEMS S.R.O. J.V.
Υπουργείο Άμυνας30/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 48/201401/08/2014DEMETRIADES &
PAPAELLINAS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
06/08/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/201408/08/2014ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
12/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201412/08/2014VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES/
SACYR INDUSTRIAL/
J&P - REGION JV
Υπουργείο
Εσωτερικών
14/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/201413/08/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ J&P
ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Υπουργείο
Εσωτερικών
14/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201414/08/2014ANDREAS A.
CONSTANTINOU
& SONS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
21/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201405/09/2014PLANETEK ITALIA S.R.L. -
PLANETEK HELLAS EPE -
GEOSET LTD -
T.C. GEOMATIC LTD
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
09/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/201405/09/2014LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
09/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201405/09/2014IBM ITALIA S.P.A.
(CYPRUS BRANCH)
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
10/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201408/09/2014NETU
CONSULTANTS LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
10/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/201418/09/2014CYBARCO LTDΤμήμα
Δημοσίων Έργων
29/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/201410/10/2014ΤΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΟργανισμός Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας
(Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
15/10/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/201410/10/2014TELMEN
THERMOSOLAR J.V.
Αστυνομία
Κύπρου
16/10/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/201410/10/2014ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ
Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
16/10/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/201410/10/2014C.Β.S. IT SYSTEMS
CYPRUS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
16/10/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/201407/11/2014R. C.
RIGHTCLIMA LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
13/11/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 63/201413/11/2014VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
17/11/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 64/201424/11/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ,
PTV TRANSPORT CONSULT GMBH,
ΕΝΑΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Τμήμα
Δημοσίων
Έργων
01/12/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201428/11/2014CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Δήμος
Λευκωσίας
03/12/2014Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 66/201409/12/2014ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Δήμος
Λευκωσίας
11/12/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 67/201422/12/2014A. ARISTOTELOUS
(CONSTRUCTION) LIMITED
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
29/12/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 68/201423/12/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
NETU CONSULTANTS LTD –
ACTUAL I.T. INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE D.D.
Αρχή
Λιμένων
Κύπρου
29/12/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 69/201430/12/2014C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/01/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/201430/12/2014C.A. PAPAELLINAS LTDΦαρμακευτικές
Υπηρεσίες
08/01/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 71/201431/12/2014ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (CONSORTIUM)
HOLMAN FENWICK WILLAN LLP (HFW)
& ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Υπουργείο
Συγκοινωνιών
και Έργων
12/01/2015Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας