Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201401/03/2014A. C. MEDLAB
SOLUTIONS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/20/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201401/03/2014LUNG TEH
SHIPBUILDING CO LTD
Αστυνομία Κύπρου01/21/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201401/07/2014SCIENTRONICS LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/20/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201401/07/2014BLANCHE
HOLDINGS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/21/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201401/20/2014HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Τμήμα
Οδικών
Μεταφορών
01/23/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201401/20/2014GCC
COMPUTERS LTD
Τμήμα
Οδικών
Μεταφορών
01/23/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201401/24/2014LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
Τμήμα
Οδικών
Μεταφορών
01/28/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201402/14/2014M.A.P. BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
02/18/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201402/24/2014CA COLLECTIVE
MEDIA SERVICES LTD
Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
02/28/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201402/25/2014D.G. MEDIALINK LTDΚυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
02/28/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/201403/07/2014CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD,
CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LIMITED
AND A&A APOSTOLIDES CONSORTIUM
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
03/11/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201403/19/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"MILTIADES - ERMON J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
03/26/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201403/20/2014M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Δήμος Λευκωσίας03/26/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201403/26/2014ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201404/28/2014A. PAPAETIS
MEDICAL CO. LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201403/31/2014NETU CONSULTANTS LTDΑρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/03/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201403/31/2014LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας
04/08/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/201404/04/2014IBM ITALIA S.P.A.Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/201404/04/2014HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201404/04/2014LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/08/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201404/09/2014NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Νομική Υπηρεσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας - ΜΟ.Κ.Α.Σ.
04/14/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201404/10/2014H.S. DATA LTDΤεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
04/15/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/201404/11/2014CYBARCO LTD -
A. ARISTOTELOUS
CONSTRUCTION) LTD JV
Δήμος Λευκωσίας04/14/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201404/28/2014MARINE
ALUTECH OY AB
Αστυνομία
Κύπρου
04/30/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201404/28/2014ETIHAD SHIP
BUILDING LLC
Αστυνομία
Κύπρου
04/30/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201404/28/2014TEHNOMONT BRODOGRADILISTE
PULA D.O.O.
Αστυνομία Κύπρου04/30/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201405/22/2014SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
05/28/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201405/22/2014SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
05/28/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201405/29/2014C.E.S. (KAKOURIS)
BUSES LTD
Υπουργείο Άμυνας06/05/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201406/04/2014LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
06/06/2014Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201406/06/2014C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
06/11/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201406/06/2014A. PANAYIDES
CONTRACTING PUBLIC LTD
Δήμος Λευκωσίας06/12/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201406/16/2014DEMETRIADES &
PAPAELLINAS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
06/23/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/201406/20/2014ICTS HELLAS
SECURITY SOLUTIONS
Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας
06/25/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/201406/23/2014C.Β.S. IT SYSTEMS
CYPRUS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
06/27/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201406/30/2014VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
07/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/201407/01/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"N.I.M.E.E. J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/07/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201407/08/2014CONSORTIUM
PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS S.A. -
GTD SISTEMAS DE INFORMATION SA
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
07/16/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201407/10/2014KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Δήμος Ιδαλίου07/15/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201407/14/2014JIANGXI MACHINERY &
EQUIPMENT IMPORT/EXPORT CORP.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΗΣ,
GEORAL LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
07/22/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201407/15/2014VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
07/22/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201407/18/2014ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/22/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201407/23/2014WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/29/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201407/23/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "N.I.M.E.Μ.E. J.V.",
ήτοι των εταιρειών: MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.&D.,
LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD,
MEDCON CONSTRUCTIONS LTD,
ENVICON A.T.E.E.,
MYBA A.E. ΚΑΙ ERMON A.E.
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/29/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/201407/25/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: AP MARINE
ENVIRONMENTAL CONSULTANCY LTD (ΚΥΠΡΟΣ)
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
07/30/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201407/25/2014RIPPEL EFFECT
SYSTEMS (PTY) LTD
Υπουργείο Άμυνας07/30/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201407/25/2014V. MATTHEW & SONS LTD -
MEOPTA SYSTEMS S.R.O. J.V.
Υπουργείο Άμυνας07/30/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 48/201408/01/2014DEMETRIADES &
PAPAELLINAS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
08/06/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/201408/08/2014ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/12/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201408/12/2014VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES/
SACYR INDUSTRIAL/
J&P - REGION JV
Υπουργείο
Εσωτερικών
08/14/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/201408/13/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ J&P
ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Υπουργείο
Εσωτερικών
08/14/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201408/14/2014ANDREAS A.
CONSTANTINOU
& SONS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/21/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201409/05/2014PLANETEK ITALIA S.R.L. -
PLANETEK HELLAS EPE -
GEOSET LTD -
T.C. GEOMATIC LTD
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
09/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/201409/05/2014LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
09/09/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201409/05/2014IBM ITALIA S.P.A.
(CYPRUS BRANCH)
Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
09/10/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201409/08/2014NETU
CONSULTANTS LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
09/10/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/201409/18/2014CYBARCO LTDΤμήμα
Δημοσίων Έργων
09/29/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/201410/10/2014ΤΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΟργανισμός Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας
(Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
10/15/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/201410/10/2014TELMEN
THERMOSOLAR J.V.
Αστυνομία
Κύπρου
10/16/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/201410/10/2014ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ
Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/16/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/201410/10/2014C.Β.S. IT SYSTEMS
CYPRUS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
10/16/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/201411/07/2014R. C.
RIGHTCLIMA LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/13/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 63/201411/13/2014VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/17/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 64/201411/24/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ,
PTV TRANSPORT CONSULT GMBH,
ΕΝΑΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Τμήμα
Δημοσίων
Έργων
12/01/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201411/28/2014CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Δήμος
Λευκωσίας
12/03/2014Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 66/201412/09/2014ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Δήμος
Λευκωσίας
12/11/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 67/201412/22/2014A. ARISTOTELOUS
(CONSTRUCTION) LIMITED
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
12/29/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 68/201412/23/2014ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
NETU CONSULTANTS LTD –
ACTUAL I.T. INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE D.D.
Αρχή
Λιμένων
Κύπρου
12/29/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 69/201412/30/2014C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/08/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/201412/30/2014C.A. PAPAELLINAS LTDΦαρμακευτικές
Υπηρεσίες
01/08/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 71/201412/31/2014ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (CONSORTIUM)
HOLMAN FENWICK WILLAN LLP (HFW)
& ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Υπουργείο
Συγκοινωνιών
και Έργων
01/12/2015Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας