Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201901/03/2019ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
01/28/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201901/03/2019 I. AND G.
ELECTRICAL
SERVICES LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
01/28/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201901/04/2019ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MARITECH INTL LTD
– Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
– CP FOODLAB LTD
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
01/28/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201901/16/2019ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
01/22/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201901/18/2019ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
01/28/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201901/23/2019ANDECO
MARINE
SERVICES LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
01/29/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201901/25/2019ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ
ΛΤΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
01/30/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201901/31/2019SCIENTRONICS
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
02/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201902/15/2019 NEWREST
CATERING LTD
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
02/19/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201902/19/2019WTE
Wassertechnik
GmbH
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
02/22/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201902/19/2019 WTE
Wassertechnik
GmbH
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
08/28/2019Άρση Προσωρινών μέτρων
Open Acrobat Reader File 11/201902/20/2019ΑΚΤΩΡ
ΑΤΕ
(AKTOR S.A)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
02/22/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/201902/20/2019ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A.)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
08/28/2019Άρση Προσωρινών Μέτρων
Open Acrobat Reader File 12/201902/21/2019 IACOVOU
CONSTRUCTION
LTD
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
02/26/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201902/21/2019CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
02/26/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201903/29/2019G4S Secure
Solutions
(Cyprus) Ltd
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
04/03/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201903/29/2019Proton
Medical
(Cyprus) Ltd
Υπουργείο Υγείας
– Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/03/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201904/10/2019U.C.C
. UNITED
CLEANING
(CYPRUS) LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
04/18/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201905/04/2019MILTIADES NEOPHYTOU
CIVIL ENGINEERING
CONTRACTORS & DEVELOPERS LTD
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
05/13/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201905/06/2019U.C.C. UNITED
CLEANING
(CYPRUS) LTD
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
05/09/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201906/04/2019LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
06/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201906/04/2019 NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS
LTD
TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
06/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201906/06/2019NCR
(CYPRUS)
LIMITED
TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
06/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201906/06/2019 Y.T.M.
STAVRIDES
LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
06/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201906/07/2019OPTRONICS PLUS (CY) LTD,
ELTECO LTD,
S & A ELECTRICAL LTD
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
06/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201906/07/2019ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ELTECO &
A & I ELECTRIC - JV
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
06/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201906/11/2019 A & J ELECTRIC LTD &
A & I SOLAR LTD - JV
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
06/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201906/11/2019ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
06/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201907/02/2019ELNIA
LTD
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
07/08/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201907/03/2019BLUEWATER
ENERGY
SERVICES B.V.
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
07/08/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/201907/05/2019LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
ΓΕΝΙΚO
ΧΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
07/10/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/201907/05/2019A.G.F
TRADING
& ENGINEERING
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
07/10/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201907/22/2019LOGICOM
SOLUTIONS
LTD
THE CYPRUS
INSTITUTE
07/30/2019Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/201907/24/2019 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ “ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED–KESEA CONSULTING AND PROFESSIONAL CENTRE LTD–CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT TMHMA
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
07/31/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201907/25/2019 LINDE – HADJIKYRIAKOS
GAS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
07/29/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201907/25/2019LINDE –
HADJIKYRIAKOS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05/27/2020Άρση Προσωρινών Μέτρων
Open Acrobat Reader File 35/201908/09/2019S. P. S.
Security
Services Ltd
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
08/13/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201909/03/2019C & V KRITICOS
SUPPLIERS LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
09/05/2019Επιυτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/201909/20/2019SCIENTRONICS
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
09/25/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201909/25/2019VITAEMED
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
09/26/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201910/07/2019ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10/09/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201910/09/2019GEOAMBIENTE
S.R.L
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
10/17/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201910/16/2019ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10/21/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201910/17/2019PROCOPIOU
MEDISHOP
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10/21/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201910/23/2019HS DATA
LTD
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ
11/04/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201910/30/2019ΑΚΤΩΡ
Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ)
11/06/2019Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/201911/05/2019Α & Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ
ΛΤΔ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11/08/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201911/06/2019
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. –
ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)
ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TMHMΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
11/13/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201911/07/2019 ΗΑΙΧ – SCHUHE
PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS GMBH
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11/13/2019Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201911/07/2019SSM COMPUTER
SYSTEM LTD
ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ
11/15/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201911/13/2019ELNIA LTD &
S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTIONS LTD J.V.
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
11/19/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201911/25/2019CYFIELD
CONSTRUCTION
LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
11/27/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/201911/25/2019MEDCON –
ERACLEOUS
– MESOGEOS
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
12/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201911/26/2019ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ)
12/03/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201912/11/2019KPMG
LIMITED
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
12/13/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201912/11/2019PRICEWATERHOUSE
COOPERS
LIMITED
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
12/13/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/201912/11/2019 PRICEWATERHOUSE
COOPERS
LIMITED
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
12/13/2019Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας