Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201903/01/2019ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201903/01/2019 I. AND G.
ELECTRICAL
SERVICES LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201904/01/2019ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MARITECH INTL LTD
– Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
– CP FOODLAB LTD
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201916/01/2019ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
22/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201918/01/2019ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
28/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201923/01/2019ANDECO
MARINE
SERVICES LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
29/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201925/01/2019ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ
ΛΤΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30/01/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201931/01/2019SCIENTRONICS
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
06/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201915/02/2019 NEWREST
CATERING LTD
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
19/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201919/02/2019WTE
Wassertechnik
GmbH
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
22/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201919/02/2019 WTE
Wassertechnik
GmbH
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
28/08/2019Άρση Προσωρινών μέτρων
Open Acrobat Reader File 11/201920/02/2019ΑΚΤΩΡ
ΑΤΕ
(AKTOR S.A)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
22/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/201920/02/2019ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A.)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
28/08/2019Άρση Προσωρινών Μέτρων
Open Acrobat Reader File 12/201921/02/2019 IACOVOU
CONSTRUCTION
LTD
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
26/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201921/02/2019CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
26/02/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201929/03/2019G4S Secure
Solutions
(Cyprus) Ltd
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
03/04/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201929/03/2019Proton
Medical
(Cyprus) Ltd
Υπουργείο Υγείας
– Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
03/04/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201910/04/2019U.C.C
. UNITED
CLEANING
(CYPRUS) LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
18/04/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201904/05/2019MILTIADES NEOPHYTOU
CIVIL ENGINEERING
CONTRACTORS & DEVELOPERS LTD
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
13/05/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201906/05/2019U.C.C. UNITED
CLEANING
(CYPRUS) LTD
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
09/05/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201904/06/2019LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
06/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201904/06/2019 NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS
LTD
TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
06/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201906/06/2019NCR
(CYPRUS)
LIMITED
TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201906/06/2019 Y.T.M.
STAVRIDES
LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
12/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201907/06/2019OPTRONICS PLUS (CY) LTD,
ELTECO LTD,
S & A ELECTRICAL LTD
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
12/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201907/06/2019ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ELTECO &
A & I ELECTRIC - JV
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
12/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201911/06/2019 A & J ELECTRIC LTD &
A & I SOLAR LTD - JV
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
12/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201911/06/2019ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
12/06/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201902/07/2019ELNIA
LTD
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
08/07/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201903/07/2019BLUEWATER
ENERGY
SERVICES B.V.
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
08/07/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/201905/07/2019LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
ΓΕΝΙΚO
ΧΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
10/07/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/201905/07/2019A.G.F
TRADING
& ENGINEERING
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10/07/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201922/07/2019LOGICOM
SOLUTIONS
LTD
THE CYPRUS
INSTITUTE
30/07/2019Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/201924/07/2019 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ “ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED–KESEA CONSULTING AND PROFESSIONAL CENTRE LTD–CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT TMHMA
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
31/07/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201925/07/2019 LINDE – HADJIKYRIAKOS
GAS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29/07/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201925/07/2019LINDE –
HADJIKYRIAKOS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27/05/2020Άρση Προσωρινών Μέτρων
Open Acrobat Reader File 35/201909/08/2019S. P. S.
Security
Services Ltd
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
13/08/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201903/09/2019C & V KRITICOS
SUPPLIERS LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
05/09/2019Επιυτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/201920/09/2019SCIENTRONICS
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
25/09/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201925/09/2019VITAEMED
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
26/09/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201907/10/2019ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
09/10/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201909/10/2019GEOAMBIENTE
S.R.L
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
17/10/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201916/10/2019ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21/10/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201917/10/2019PROCOPIOU
MEDISHOP
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21/10/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201923/10/2019HS DATA
LTD
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ
04/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201930/10/2019ΑΚΤΩΡ
Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ)
06/11/2019Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/201905/11/2019Α & Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ
ΛΤΔ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
08/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201906/11/2019
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. –
ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)
ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TMHMΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
13/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201907/11/2019 ΗΑΙΧ – SCHUHE
PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS GMBH
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13/11/2019Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201907/11/2019SSM COMPUTER
SYSTEM LTD
ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ
15/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201913/11/2019ELNIA LTD &
S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTIONS LTD J.V.
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
19/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201925/11/2019CYFIELD
CONSTRUCTION
LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
27/11/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/201925/11/2019MEDCON –
ERACLEOUS
– MESOGEOS
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
02/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201926/11/2019ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ)
03/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201911/12/2019KPMG
LIMITED
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
13/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201911/12/2019PRICEWATERHOUSE
COOPERS
LIMITED
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
13/12/2019Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/201911/12/2019 PRICEWATERHOUSE
COOPERS
LIMITED
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
13/12/2019Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας