Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2022Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 01/202217/01/2022ΝΕΤU CONSULTANTS LTD ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25/01/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 02/202219/01/2022ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / CONSORTIUM
CYBARCO – OMEXOM – INTRAKAT
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
27/01/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 03/202224/01/2022 VITAEMED LTD ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
28/01/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 04/202225/01/2022ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NETU CONSULTANTS LTD,
FOCUS SCHOOL SOFTWARE LLC AND
HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
02/02/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 05/202204/02/2022SCIENTRONICS
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
09/02/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 06/202210/02/2022LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
17/02/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 07/202225/02/2022ΠΥΛΙΩΤΗ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκ μέρους του Αρχιτεκτονικού γραφείου P4 Architecture και
των συναδέλφων Αλκιβιάδη Σ. Πυλιώτη,
Ευάγγελου σ. Φώκιαλη, Παναγιώτα Σ. Κυριάκου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
03/03/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 08/202203/03/2022SPS PRIVATE SECURITY
SERVICES LTD
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
09/03/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 09/202208/03/2022LINDE –
HADJIKYRIAKOS
GAS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11/03/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 09/202208/03/2022LINDE –
HADJIKYRIAKOS
GAS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26/05/2022Άρση Προσωρινών μέτρων
Open Acrobat Reader File 10/202205/04/2022NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
11/04/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/202214/04/2022ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ Δ.Τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
19/04/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/202219/05/2022SIGAN
MANAGEMENT
LTD
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
23/05/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/202220/05/2022 NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
TMHMΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
26/05/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/202225/05/2022SPS PRIVATE SECURITY
SERVICES LTD
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
01/06/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/202227/05/2022HEMOGLOBE
HELLAS O.E.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
01/06/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/202204/07/2022 Κοινοπραξία “CYBARCO –
OMEXOM – INTRAKAT”
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
07/07/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/202212/07/2022TOTALCARE
HOLDINGS LTD
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15/07/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/202225/07/2022JCC PAYMENT
SYSTEMS LTD
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27/07/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/202225/07/2022GP SMED
SOLUTIONS
LIMITED
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
28/07/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/202227/07/2022A. PAPAETIS
SERVICES
LIMITED
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
29/07/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/202227/07/2022VITAEMED LTDΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Ο.Κ.Υπ.Υ)
03/08/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/202218/08/2022ROYAL ENGINEERING
CO LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
26/08/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/202218/08/2022ROYAL ENGINEERING
CO LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
26/10/2022Άρση Προσωρινών
Μέτρων
Open Acrobat Reader File 24/202226/08/2022HITACHI ENERGY
GREECE SINGLE
MEMBER S.A.
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
31/08/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/202207/09/2022BET SHEMESH
ENGINES LTD
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
09/09/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/202216/09/2022IACOVOU
CONSTRUCTION
LTD
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
21/09/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/202227/09/2022TERNA – IACOVOU
JOINT VENTURE
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
30/09/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/202204/10/2022ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
07/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/202206/10/2022IACOVOU
CONSTRUCTION LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ
11/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/202206/10/2022NINGBO SANXING
SMART ELECTRIC
CO. LTD
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
11/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/202212/10/2022INTERSPIRO ABΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ17/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/202218/10/2022ELECTROMONTAJ S.A.ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ25/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/202227/10/2022VARNAVAS HADJIPANAYIS
LIMITED
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
01/11/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/202201/11/2022APOSTROPHESΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
08/11/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/202204/11/2022GJK
HEALTHPHARMA
SERVICES
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ εκ μέρους του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
10/11/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/202228/11/2022CONAGRO
LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
02/12/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/202212/12/2022BALTIC WORKBOATS ASΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/12/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/202212/12/2022BALTIC WORKBOATS ASΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/02/2023Άρση Προσωρινών
Μέτρων


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας