Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201201/11/2012O.PI.VI. S.R.L.Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
01/13/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201201/13/2012CONSORTIUM
"EUROPEAN DYNAMICS
INTERNATIONAL LTD,
EUROPEAN DYNAMICS SA"
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
01/17/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201202/02/2012LOIS BUILDERS LTDΔήμος Λάρνακας01/30/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201201/27/2012P. SERGIS CLINICAL
SOLUTIONS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/31/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201201/31/2012LUCE
ATALIOTIS LTD
Δήμος
Λεμεσού
02/02/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201202/06/2012KEDRIS CONSTRUCTION LTD
KAI A&A ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΤΔ
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
02/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201202/07/2012VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
02/09/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201202/07/2012G&E
THERMOSOLAR LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
02/09/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201202/09/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "(1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., (2)ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕ, (3)EPS ENVIRONMENTAL
PROTECTION SERVICES LTD"
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
02/13/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201202/15/2012ENVITEC A.E.Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
02/17/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/201202/21/2012IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
02/23/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201203/01/2012ΠΕΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα
Οδικών Μεταφορών
03/05/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201203/02/2012NETU
CONSULTANTS LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
03/06/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201203/06/2012P.AN.EL.A.
SERVICES LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
03/13/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/201203/09/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CARAMONDANI BROS PLC
& GENERAL CONSTRUCTIONS
CO LTD"
Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
03/13/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201203/12/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"TELMEN LTD -
G&E THERMOSOLAR LTD"
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/14/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201203/14/2012ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
03/16/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201203/16/2012LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/20/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/201203/16/2012ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/20/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201203/19/2012MEDVISION LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/21/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201203/30/2012LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/03/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201204/02/2012ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/04/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201204/12/2012IBM ITALIA SPAΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
04/18/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201204/17/2012NCR CYPRUS LTDΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής04/19/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201204/20/2012ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Σ.Ε.Μ.)
Υπουργείο
Άμυνας
04/24/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201204/20/2012SMC
JOINT VENTURE
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
04/24/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201205/02/2012ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ &
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
05/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/201205/03/2012G4S SECURE SOLUTIONS
(CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου
και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
05/07/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201205/04/2012PIROXEL
ENGINEERING LTD
Υπουργείο
Εσωτερικών
05/08/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/201205/07/2012KAPAKIOTIS &
PAPAELLINAS LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
05/09/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/201205/08/2012EL & D CHRISTOU
ELECTROMECHANICAL
SERVICES LTD
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
05/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201205/09/2012Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
05/11/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201205/14/2012THE STAR MEDICINES
IMPORTERS CO LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
05/16/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201205/14/2012PHARMACEUTICAL
TRADING CO LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
05/16/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 35/201206/01/2012KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Δήμος Λακατάμιας06/06/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201206/22/2012ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
1. Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή
06/27/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/201206/26/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
“ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΚ AE ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
FIRST ELEMENTS EUROCONLUSTANTS LTD”
Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού
06/28/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201207/12/2012GNOMON PLIROFORIKI
(CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
07/18/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201207/12/2012CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Δήμος
Λευκωσίας
07/17/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201207/12/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CYBARCO LTD
& A. ARISTOTELOUS
CONSTRUCTION LTD"
Δήμος
Λευκωσίας
07/17/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201207/17/2012VOUROS
HEALTHCARE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
07/20/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201207/20/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CADAGUA -
CARAMONDANI - NEMESIS -
LARNACA WWTP CONSORTIUM"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Λάρνακας
07/26/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/201207/20/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CYBARCO - KRUGER"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Λάρνακας
07/26/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/201207/27/2012A. PAPAETIS
SERVICES LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
07/31/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/201208/07/2012ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
1. Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή
08/08/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201208/21/2012CYSTAR INSURANCE
BROKERS LTD
Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας
08/23/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201208/22/2012INTRASOFT
INTERNATIONAL S.A.
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
08/27/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 48/201208/22/2012LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
08/24/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201208/22/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "EUROPEAN
DYNAMICS INTERNATIONAL LTD,
EUROPEAN DYNAMICS SA,
KPMG ADVISORY S.P.A."
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
08/24/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201209/04/2012ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
1. Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή
09/06/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/201209/10/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"NEOPHYTOU -
TECHNOVA -
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J.V."
Υπουργείο
Εσωτερικών
09/12/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201209/11/2012CYBARCO - IACOVOU
JOINT VENTURE
Υπουργείο
Εσωτερικών
09/13/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201209/11/2012TELETRONICS
COMMUNICATIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
09/14/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/201209/20/2012A. TSOULOFTAS
& SONS LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
09/24/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201209/24/2012M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Υπουργείο Άμυνας09/27/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201209/25/2012H.S. DATA LTDΤεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
09/27/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/201210/12/2012S. STYLIANOU
MEDISUPPLIES LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/16/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/201210/17/20121. VOUROS HEALTHCARE LTD
2. A.T.I. ENVIROINDUSTRIALS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/24/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 59/2012[Open Acrobat Reader File 59/201210/19/2012ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(Π.Ε.Α.Λ.) ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Άμυνας10/25/2012Επιτυγχάνει
Ακυρώνεται
Open Acrobat Reader File 60/201211/14/2012KONDIMENT
(CYPRUS) LTD
Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού
11/16/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/201211/14/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS
LIMITED, EDEX-EDUCATIONAL
EXCELLENCE CORPORATION
με την εμπορική επωνυμία Π.Λ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής
Ευημερίας
11/19/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/201211/21/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CARAMONDANI
BROS PUBLIC CO LTD &
BLUESUN AUTOMATION LTD"
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
11/23/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 63/201211/27/2012BLANCHE
HOLDINGS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/29/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 64/201212/05/2012ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
12/07/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201212/21/2012A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/02/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201212/31/2012LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Αστυνομία Κύπρου01/07/2013Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας