Κατάλογος Προσφυγών 2015Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201505/01/2015EVRESIS
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
22/05/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201505/01/2015PAP
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
20/04/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201514/01/2015PAP
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
14/05/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201519/01/2015CANTIERE NAVALE
VITTORIA S.p.a.
Αστυνομία
Κύπρου
08/04/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/201520/01/2015Ε & E ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
22/05/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201522/01/2015ΠΡΙΑΜΟΣ
ΓΕΝΝΑΡΗΣ
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
20/04/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/201530/01/2015KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Δήμος
Λακατάμιας
01/07/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 8/201530/01/2015PETROLINA
(HOLDINGS) PUBLIC LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Διαχείρισης Αποθεμάτων
Πετρελαίου (ΚΟΔΑΠ)
10/03/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/201523/07/2015RIPPEL EFFECT
SYSTEMS (PTY) LTD
Υπουργείο
Άμυνας
22/07/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201504/02/2015LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
06/08/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201504/02/2015G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
10/06/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201509/02/2015ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
13/11/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201510/02/2015JIANGXI MACHINERY &
EQUIPMENT IMPORT/
EXPORT CORP.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΗΣ,
GEORAL LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
19/06/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/201513/02/2015VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/06/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/201524/02/2015GENESIS PHARMA
(CYPRUS) LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
18/06/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/201526/02/2015G.S.
EUROPRACTICES LTD
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως
01/07/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201502/03/2015MEDISELL
COMPANY LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/07/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201520/03/2015KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου
10/07/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 19/201502/04/2015CYFIELD DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
25/06/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/201503/04/2015LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
16/07/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/201503/04/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
SUNDIALCO. LTD,
C. GEORGIOU LAB
SUPPLIES LTD,
SCIENTRONICS LTD,
A. J. VOUROS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
21/04/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 22/201506/04/2015A. PAPAETIS
MEDICAL CO. LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
24/03/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/201517/04/2015A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD
Δήμος
Λευκωσίας
10/09/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/201504/06/2015C. ROUSHAS TRADING
& DEVELOPMENT LTD
Δήμος
Λευκωσίας
13/08/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201504/06/2015N. GAVRIEL & SONS
LTD BUILDING & CIVIL
ENGINEERING CONTRACTORS
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
28/07/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 26/201501/07/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
05/11/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201501/07/2015WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
08/09/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/201503/07/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "N.I.M.E.Μ.E. J.V.",
ήτοι των εταιρειών:
MILTIADES NEOPHYTOU C.E.C.&D.,
LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD,
MEDCON CONSTRUCTIONS LTD,
ENVICON A.T.E.E., MYBA A.E.
ΚΑΙ ERMON A.E.
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
05/11/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201506/07/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
NETU CONSULTANTS LTD –
ACTUAL I.T. INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE D.D.
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
13/11/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201516/07/2015NEMESIS
ASPHALT CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
17/09/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201517/07/2015ZENON
CONSORTIUM
Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων
21/12/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/201521/07/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201524/07/2015CYVITAL
ENTERPRISES LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/11/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/201527/07/2015A. PAPAETIS
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/11/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 35/201531/07/2015CTC AUTOMOTIVE LTD -
ARGOSY TRADING
COMPANY LTD JV
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
23/11/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201506/08/2015NEMESIS
ASPHALT CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
15/02/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201511/08/2015IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
20/04/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 38/201511/08/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
20/04/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 39/201511/08/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
29/01/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 40/201514/08/20151. CYBARCO LTD,
2. GRUP 4 INSTALATII S.A. KAI
3. TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ
SO CONSTRUCTII S.A.,
ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CYBARCO-GRUP4-ΤΙΜ JV"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
22/02/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 41/201518/08/2015Α. ΛΟΥΤΣΙΟΣ
& ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
18/01/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201521/08/2015NEWCYTECH
BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
14/12/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201516/09/2015BLANCHE
HOLDINGS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/02/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201517/09/2015GCC
COMPUTERS LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
01/02/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/201521/09/2015NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
01/02/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201528/09/2015LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
16/03/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/201529/09/2015INDRA
SISTEMAS S.A.
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
16/03/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201529/09/2015NEMESIS
ASPHALT CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201529/09/2015IBM
ITALIA S.P.A.
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
16/03/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/201530/09/2015CARAMONDANI BROS
PUBLIC COMPANY LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
25/02/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201508/10/2015GCC
COMPUTERS LTD
Αστυνομία
Κύπρου
08/01/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201514/10/2015G4S
TELEMATIX S.A.
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/02/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201503/11/2015CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
17/11/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 54/201525/11/2015KS
SOCRATOUS LTD
Υπουργείο
Άμυνας
17/02/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 55/201525/11/2015NETU
CONSULTANTS LTD
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
11/04/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/201508/12/2015A.LAOURIS CONSTRUCTION &
ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΗΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΤΔ
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
15/12/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/201509/12/2015HELLENIC
TZILALIS (CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
07/04/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201511/12/2015KARPOZILOS CONSTRUCTIONS
& DEVELOPMENT LTD
Κοινοτικό
Συμβούλιο Ακρωτηρίου
05/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/201511/12/2015CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
18/04/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/201515/12/2015TSOULOFTAS - MOLOK J.V.Τμήμα
Περιβάλλοντος
13/06/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/201518/12/2015WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
21/06/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/201521/12/2015P. DEMOU AND
D. PAREKLISITIS
DEVELOPERS LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
15/04/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/201521/12/2015HELLENIC TZILALIS (CYPRUS) LTD
KAI ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
(ΛΕΥΚΟΝΟΙΤΖΙΑΤΗΣ)
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/02/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 64/201522/12/2015CYBARCO LTD –
S.K. EUROMARKET LTD –
MEKEL LTD –
AQWISE JV
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
21/06/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201522/12/2015D.E.K.S.A. LTDΑρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
12/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201523/12/2015ANDECO
MARINE
SERVICES LTD
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως
25/04/2016Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας