Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2007



Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200708/01/2007BDS BIO-DIAGNOSTIC
SUPPLIES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
26/02/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200709/01/2007ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
"INTRACOM IT SERVICES A.E. -
HITT TRAFFIC S.A."
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
28/02/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/200715/01/2007BARCO
ORTHOGON GMBH
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
19/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 4/200715/01/2007ULTRA ELECTRONICS LTD
(SML TECHNOLOGIES)
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
14/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/200716/01/2007ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
12/02/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/200702/02/2007CARAMONDANI
PLASTICS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων02/05/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/200702/02/2007J.C.HAGGIPAVLOU
& SON LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
16/05/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 8/200708/02/2007GAASH LIGHTING LTDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
16/05/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/200709/02/2007ΔΕΟΚΑρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/04/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/200709/02/2007ΔΕΟΚΑρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/04/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/200723/02/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"HELLENIC CABLES
S.A. - SHENYANG
FURUKAWA CABLE
CO LTD"
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
11/04/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 12/200701/03/2007Ν.Υ.Δ. ΑΣΤΡΑΠΗ ΛΤΔΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
22/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 13/200701/03/2007ELMASCO LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
26/04/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/200708/03/2007ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΕΑ ΛΤΔ
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
29/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/200722/03/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Πάφου
24/09/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/200722/03/2007OTENET
TELECOMMUNICATIONS
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
30/04/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/200726/03/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "WTE
WASSERTECHNIK GMBH -
BAMAG GMBH & CO"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
21/05/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/200726/03/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "THE
LOUIS BERGER GROUP
INC, USA KAI JACOBS
GIBB, UK"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας
07/06/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/200729/03/2007ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -
MANAGEMENT FORCE
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου02/04/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 20/200703/04/2007FORCE EIGHT SPORTS LTDΔήμος Παραλιμνίου27/04/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 21/200710/04/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΠΕ ΚΑΙ GEOIMAGING
LTD"
Κυπριακός Οργανισμός
Αγροτικών Πληρωμών
02/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/200713/04/2007ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων14/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/200713/04/2007TASNI MED-PHARM
LTD
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες08/05/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/200713/04/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "IMCS
INTERCOLLEGE LTD,
PASCAL, EDUCATION
LTD, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
23/04/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 25/200717/04/2007DOMS CARS LTDΑστυνομία, Τμήμα Δ΄ ,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
09/05/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/200719/04/2007GENERICA
PHARMACEUTICAL
PRODUCTS TRADING
CO LTD
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες15/05/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 27/200720/04/2007G4S SECURITY
SERVICES (CYPRUS)
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου13/06/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 28/200723/04/2007MARFIN POPULAR
BANK PUBLIC CO LTD
Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου
31/05/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/200704/05/2007PODIUM ENGINEERING
LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
16/07/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/200708/05/2007M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
13/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/200721/05/2007BDS BIO-DIAGNOSTIC
SUPPLIES LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
16/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200723/05/2007HOSPITEC CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
16/07/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/200725/05/2007ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΤΔ
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
04/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200731/05/2007JOINT VENTURE OF
HYDROTECH &
HYDROTECH A.S.
Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως
09/07/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/200701/06/2007ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
11/07/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/200701/06/2007SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
29/07/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 37/200707/06/2007UNIVERSITY OF
PITTSBURG MEDICAL
CENTER
Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας
03/07/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200718/06/2007CONTACT
ADVERTISING AGENCY
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
26/07/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 39/200718/06/2007H.E. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD
Τμήμα Δασών01/08/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/200729/06/2007L.P. FRANCESKIDES &
CO. LTD
Υπουργείο Άμυνας11/07/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 41/200703/07/2007DAP NOESIS BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Δήμος Παραλιμνίου27/07/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 42/200704/07/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου06/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200704/07/2007Γ.Κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Ε.
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
09/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/200705/07/2007LIBERTY LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD
Δήμος Λεμεσού09/06/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200709/07/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
03/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/200709/07/2007LOGOTYPO LTD KAI
APPIOS & METAXAS
COMMUNICATIONS
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
10/08/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200713/07/2007EPISTELE
COMMUNICATIONS &
MEDIA LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
14/09/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200713/07/2007Π.Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & YIOI
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
24/09/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/200716/07/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
20/09/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/200718/07/2007ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
25/09/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200720/07/2007SSM COMPUTER
SYSTEMS LTD
Δήμος Αθηένου06/03/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/200720/07/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
30/11/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/200720/07/2007MMH SYSTEMS
DEVELOPMENTS LTD
Δήμος Αθηένου24/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/200724/07/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
12/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/200726/07/2007Π.Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
04/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/200702/08/2007COSINE CONSULTANTS
LTD
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο12/10/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/200702/08/2007PERATICA TRADING
CO LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
12/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/200706/08/2007ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
22/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/200713/08/2007CARAMONDANI BROS
PUBLIC CO LTD
Δήμος Λευκωσίας12/09/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 60/200720/08/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "NECC
SOFTWARE &
SERVICES LTD
PODIUM ENGINEERING
LTD, TECHNOMART
LTD"
Δήμος Πάφου03/10/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/200720/08/2007ANCO S.A.Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου
22/08/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 62/200723/08/2007PLANET A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
16/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 63/200724/08/2007ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
26/11/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/200729/08/2007M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
18/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/200730/08/2007PHARMNET LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
23/10/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200713/09/2007ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων20/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 67/200714/09/2007VOUROS PROTEIN
INDUSTRIES LTD
Κοινοτικό Συμβούλιο
Αγίων Τριμιθιάς
22/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 68/200719/09/2007ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
09/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 69/200720/09/2007J.C. HAGGIPAVLOU &
SON LTD
Δήμος Πάφου27/12/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 70/200724/09/2007LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Δήμος Πάφου02/11/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 71/200725/09/2007IACOVOU BROTHERS
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων05/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 72/200703/10/2007ODYSSEY
CONSULTANTS LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου06/12/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 73/200708/10/2007ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού
10/12/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/200712/10/2007CARAMONDANI BROS PLCΠανεπιστήμιο Κύπρου07/12/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200712/10/2007MAKVEL TRADING LTDΥπουργείο Άμυνας21/11/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 76/200715/10/2007LELLA KENTONIS
INVESTMENTS CO LTD
Δύναμη Πολιτικής Άμυνας26/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200718/10/2007N. GAVRIEL & SONS
LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων21/12/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 78/200726/10/2007IQPLUS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
11/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 79/200726/10/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CONCEPTUM A.E. -
EAITY"
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
21/11/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 80/200726/10/2007MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
26/11/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 81/200729/10/2007A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
05/12/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 82/200702/11/2007PODIUM ENGINEERING
LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
16/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200715/11/2007DATATECH BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
02/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 84/200719/11/2007SPIDERNET SERVICES
PUBLIC LTD
Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
18/12/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 85/200727/11/2007CHRYSANTHOS
ANTONIOU & SONS
LTD, ECONOMIDES
METAL RECYCLING
LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
21/12/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 86/200727/11/2007TC CYSOL LTDΚυπριακός Οργανισμός
Αναπτύξεως Γης
18/12/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 87/200728/11/2007MAKVEL TRADING LTDΤμήμα Δημοσίων Έργων16/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 88/200704/12/2007ADVANCED
MANAGEMENT
SOLUTIONS LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
04/02/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 89/200706/12/2007INNOSPEC HELLAS LTDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
17/03/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200707/12/2007ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Δήμος Λακατάμιας28/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 91/200712/12/2007ELECTROMATIC LTDΥπουργείο Άμυνας15/04/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 92/200713/12/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
21/02/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 93/200720/12/2007LELLA KENTONIS
INVESTMENTS CO LTD
Υπουργείο Άμυνας27/12/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 94/200721/12/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "EDEX-
EDUCATIONAL
EXCELLENCE
CORPORATION
(INTERCOLLEGE),
UNIVERSITY OF
SURREY, UNIVERSITY
OF CRETE"
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
31/01/2008Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας