Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2005Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 103/200512/28/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"EPISTELE
COMMUNICATIONS &
MEDIA LTD ΚΑΙ ΣΠΡΙΝΤ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."

Αρχή Κρατικών
Εκθέσεων Κύπρου
02/08/2006Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας