Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2008Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200801/02/2008ΛΕΚΤΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ
Ίδρυμα Πολιτισμού
Κύπρου
05/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200801/04/2008ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Δ.Ε. ΛΤΔ
Ίδρυμα Πολιτισμού
Κύπρου
03/21/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/200801/09/2008EUROSURE INSURANCE
COMPANY LIMITED
Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως
Στέγης
11/27/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/200801/10/2008C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
02/04/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 11/200801/31/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"J & P AVAX S.A. ΚΑΙ
HITACHI POWER
EUROPE"

Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
05/21/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/2008[Open Acrobat Reader File 15/200802/14/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"STRABAG AG ΚΑΙ
NEMESIS
CONTRACTING PLC"
Τμήμα Δημοσίων Έργων
07/14/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/200804/30/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"Ι & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
GEMAC MDA LTD"
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
06/02/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/200805/09/2008A. ARISTOTELOUS
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
06/17/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 31/200805/14/2008KPMGΓραφείο
Προγραμματισμού
07/28/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200806/02/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε."
Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού
11/21/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/200806/04/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε.
& CYMAR MARKET
RESEARCH LTD"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
08/18/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/200806/04/2008OLYMPIC INSURANCE
COMPANY LTD
Δήμος Αγίου
Αθανασίου
07/02/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/200806/04/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ENVECO A.E.,
STICHTING DELTARES,
IA.CO ENVIRONMENTAL
& WATER
CONSULTANS LTD,
ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ε.Π.Ε, ECOLOGIC -
INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL
AND EUROPEAN
ENVIRONMENTAL
POLICY"

Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
06/06/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 38/200806/04/2008TECH-U LIMITEDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
07/28/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200806/05/2008LOGICOM
PUBLIC LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
09/08/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/200806/05/2008LOGICOM
PUBLIC LIMITED
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
11/03/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/200806/06/2008ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
07/30/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/200806/06/2008WAVE
ELECTRONICS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
07/31/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/200806/09/2008ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
08/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/200806/17/2008MAKVEL TRADING LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
08/04/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200806/17/2008PERATICA
TRADING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
08/04/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200806/20/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"POSEIDON GRAND
MARINA OF PAPHOS"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
11/27/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 48/200806/23/2008PAFILIA PROPERTY
DEVELOPERS LTD
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού
11/28/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200807/01/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ:
"ZEMCO
CONSTRUCTION LTD,
TAHAL GROUP
ASSETS BV,
GES-GLOBAL
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS,
EDT MARINE
CONSTRUCTIONS LTD"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
09/22/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/200807/14/2008G & Z ENGINEERS LTDΤμήμα Δημοσίων Έργων,
Γραφείο Επαρχιακού
Μηχανικού Πάφου
09/18/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/200807/18/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD,
CYBARCO PLC KAI ZEMCO
CONSTRUCTION LTD"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Πάφου
11/27/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/200807/18/2008P.A. MOBIHEALTH LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
09/17/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 55/200807/28/2008LEDRA ENGINEERING
CO. LTD
Διοίκηση
Πολιτικής Άμυνας
09/18/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/200807/30/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CMR CYPRONETWORK
MARKETING LTD ΚΑΙ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."
Τμήμα Εργασίας11/21/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/200807/31/2008SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
09/23/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/200807/31/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CYMAR
MARKET RESEARCH LTD,
GEOIMAGING LTD,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ,
G&D SOCIAL LAB LTD,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
09/26/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/200808/01/2008D.J. KARAPATAKIS
& SONS LTD
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
11/27/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/200808/01/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"GEOINFO CYPRUS LTD,
QUANTOS STATISTICS
AND INFORMATION SYSTEMS,
FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD,
GEOINFO ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ"
Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας
10/30/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/200808/05/2008VOUROS CONSORTIUM
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
11/28/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/200808/19/2008ALLFLEX EUROPE
S.A.S.
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
10/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200808/28/2008SIGAN MANAGEMENT LTDΚοινοτικό Συμβούλιο
Αγίων Τριμιθιάς
10/20/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 64/200809/02/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"APHRODITE
WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
10/22/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 65/200809/05/2008CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
10/15/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200809/08/2008TASNI
ENVIRO LTD
Μετεωρολογική
Υπηρεσία
11/28/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 67/200809/16/2008G & E
THERMOSOLAR LTD
Υπουργείο Άμυνας10/10/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 68/200809/24/2008ΛΕΚΤΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ
Ίδρυμα Πολιτισμού
Κύπρου
11/28/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 69/200809/26/2008KPMGΥπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
11/27/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 70/200809/29/2008WAVE
ELECTRONICS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/06/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 71/200809/30/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "MN
LIMASSOL WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων03/17/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 72/200810/08/2008ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Υπουργείο
Συγκοινωνιών
και Έργων
02/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 73/200810/13/2008P.L.S.
BUILDERS LTD
Κοινοτικό Συμβούλιο
Μαθηκολώνης
12/30/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/200810/13/2008TOTALPACK
TRADING LTD
Τμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών
02/18/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 75/200810/13/2008HEALTHPRO LTDΙατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
04/13/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/200810/16/2008HELLENIC
TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
01/19/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 77/200810/16/2008LOGICOM
PUBLIC LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/31/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/200810/17/2008MESOGEOS S.A.Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας
04/27/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 79/200810/17/2008CYBEROPSIS
WEBDATA LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
03/24/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200810/17/2008PZL - SWIDNIK S.A.Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
10/29/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 81/200810/20/2008COLLABORATION OF
CONSULTING FIRMS:
G.C. HADJICOSTAS
CONSULTANCIES,
ALAPLANNING
PARTERSHIP
ENVIRONMENT LTD,
AXIS
INGENIEURLEISTUNGEN
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
03/19/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 82/200810/20/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"PLANET A.E.
KAI PROJECT
MANAGEMENT CO"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Λάρνακας
02/17/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200810/20/2008CMP CHEMICALS LTDΥπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
03/05/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 84/200810/23/2008LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
02/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 85/200810/24/2008ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΛΤΔ
Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας
12/30/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 86/200810/27/2008CONSORTIUM OF
J&P AVAX S.A. /
HITACHI POWER
EUROPE
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
12/08/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 87/200810/29/2008PRYSIMIAN MKM
HUNGARIAN CABLE
WORKS LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
02/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200811/03/2008TACHRI
PHARMACEUTICALS
LTD
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
02/26/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200811/12/2008UNICARS LTDΥπουργείο Οικονομικών04/15/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200811/12/2008REMITONIA CO LTDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
09/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 91/200811/14/2008MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
05/20/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 92/200811/17/2008INTELI-SCAPE LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
04/29/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 93/200811/20/2008IBM ITALIA S.P.A. -
CYPRUS BRANCH
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
02/24/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 94/200811/25/2008NICOLAOU & KONNIDES
QUANTITY SURVEYORS
Τμήμα Δημοσίων Έργων06/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 95/200811/26/2008HOSPITEC CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
09/18/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 96/200811/27/2008G4S SECURITY
SERVICES (CYPRUS)
LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/05/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 97/200812/04/2008REDSPEED
INTERNATIONAL LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/27/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 98/200812/09/2008HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
08/05/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 99/200812/09/2008HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
08/05/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 100/200812/10/2008CYTACOM
SOLUTIONS LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
03/31/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 101/200812/12/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CYBARCO PLC &
LOIS BUILDERS LTD"
Τμήμα
Δημοσίων
Έργων
12/18/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 102/200812/06/2008COMMUNICATION
CHANNELS
MANAGEMENT
SERVICES
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
07/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 103/200812/16/2008DELOITTE
& TOUCHE LTD
Γενικό Λογιστήριο06/26/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 104/200812/18/2008KPMGΓενικό Λογιστήριο06/26/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 105/200812/23/2008G4S SECURITY
SERVICES (CYPRUS) LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/24/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 106/200812/29/2008AVANTLESS LTDΚυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
05/20/2009Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας