Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2009Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 2/200912/01/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ: "ZEMCO
CONSTRUCTION LTD,
TAHAL GROUP ASSETS BV,
GES-GLOBAL
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS,
EDT MARINE
CONSTRUCTIONS LTD"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
14/01/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/200912/01/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"MN LIMASSOL
WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
14/01/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/200919/01/2009IDE
TECHNOLOGIES LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
21/01/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/200919/01/2009LUCE
ATALIOTIS LTD
Δήμος Λεμεσού21/01/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/200919/01/2009RAI CONSULTANTS
PUBLIC LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
21/01/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/200913/02/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
17/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/200913/02/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
17/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200904/03/2009MANAGEMENT FORCE
(CYPRUS) LTD & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- MANAGEMENT FORCE
Δήμος Αγίου Αθανασίου06/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/200923/03/2009ASPIS LIBERTY LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD
Δήμος Λατσιών26/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/200924/03/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
27/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/200926/03/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ :
"CONERGY LTD (CYPRUS),
CONERGY LTD (GREECE)"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
30/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/200927/03/2009PRYSIMIAN MKM
HUNGARIAN CABLE
WORKS LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
31/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/200903/04/2009JOINT VENTURE
EFACEC ENGENHARIA SA
AND HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
07/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/200907/04/2009CADAGUA S.A.Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
09/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/200909/04/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
13/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/200914/04/2009LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD
Τμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών
16/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200916/04/2009ATLANTIC INSURANCE
COMPANY LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
20/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200930/04/2009H.S. DATA LIMITEDΤμήμα Αρχαιοτήτων05/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/200908/05/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
12/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200914/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "PHIL
ANDREOU PUBLIC LTD,
MULTIPOLARIS LTD CO,
CETIS D.D."
Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και
Μετανάστευσης
18/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200925/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ,
ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ,
CYFIELD DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων27/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/200925/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ ΛΤΔ,
ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ,
CYFIELD DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων27/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200925/05/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
27/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200901/06/2009VERT ET BLANC
CONSTRUCTIONS LTD
KAI ENERGOPROJECT
VISOKOGRANDJA A.D. JV
Τμήμα Δημοσίων Έργων03/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/200919/06/2009LUCE ATALIOTIS LTDΔήμος Λάρνακας23/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/200919/06/2009LARNAKA ZENON
CONSORTIUM
Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων
23/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 57/200922/06/2009A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
24/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/200929/06/2009SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
01/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/200901/07/2009DELOITTE LTDΥπουργείο Οικονομικών03/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/200906/07/2009ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας
08/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/200910/07/2009IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων14/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200913/07/2009BOOZ COMPANY
(U.K.) LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
15/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/200915/07/2009IDE TECHNOLOGIES
LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
17/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200916/07/2009ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
Δ.Ε. ΛΤΔ
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
20/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 67/200917/07/2009CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
21/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 68/200923/07/2009GEOINFO
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τμήμα Αρχαιοτήτων27/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200903/08/2009LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
05/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 73/200906/08/2009CMP (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΜΑΧΛΟΥΖΑΡΙΔΗΣ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
10/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/200907/08/2009ΑΝΤ. Μ. FOOD
ANALYSIS AND
SERVICES LTD
Υπηρεσία Περιβάλλοντος11/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200914/08/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ATLASPANTOU CO LTD
- ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Τμήμα Δημοσίων Έργων18/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/200920/08/2009AKRITAS CONSULTING
ENGINEERS ΚΑΙ ΖΕΝΙΘ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
24/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/200901/09/2009GEOMAST
ANTIFIRE CO. LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων03/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200904/09/2009EL.NI.A. KOKKINOS
LIMITED
Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης
08/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 83/200929/09/2009NLF ACADEMY LTDΚυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού
02/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200923/10/2009A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LIMITED
Δήμος
Αγίου Δομετίου
27/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200909/11/2009ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου
11/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 91/200909/11/2009DARIA TRADING LTDΤμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών
11/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200909/11/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL CONSTRUCTION LTD
& KEDRIS CONSTRUCTION LTD
JOINT VENTURE
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
11/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 94/200913/11/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ & ΜΑΝ
CONTRACTORS &
DEVELOPERS LTD"
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
17/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 95/200913/11/2009A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
17/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 96/200916/11/2009LOGICOM PUBLIC LTDΓενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
18/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 97/200916/11/2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
Αρχηγείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κύπρου
18/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 98/200916/11/2009ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
18/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 100/200920/11/2009NEMESIS ASPHALT
CO LTD
Δήμος Πέγειας24/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 101/200920/11/2009ALPHA EVRESIS
DIAGNOSTIC
CENTER LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
24/11/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 103/200911/12/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Αρχή Λιμένων Κύπρου15/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 104/200911/12/2009LOIS BUILDERS LTDΑρχή Λιμένων Κύπρου15/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 105/200911/12/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
15/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 106/200914/12/2009ΚΟΙΝOΠΡΑΞΙΑ "MILONAS
S&N (CONSTRUCTIONS)
LIMITED, FAKAS
CONSTRUCTIONS &
DEVELOPMENTS LTD"
Επαρχιακή Διοίκηση
Λευκωσίας
16/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 107/200923/12/2009C&V KRITICOS
SUPPLIERS LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
29/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 108/200923/12/2009CGX AERO IN SYSΤμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
29/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 109/200923/12/2009DISPOPHARM LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
29/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 110/200928/12/2009ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΛΤΔ
Δήμος Στροβόλου30/12/2009Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας