Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2007Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200708/01/2007BDS BIO-DIAGNOSTIC
SUPPLIES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/01/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/200715/01/2007BARCO
ORTHOGON GMBH
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
17/01/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/200716/01/2007ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
18/01/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/200702/02/2007CARAMONDANI
PLASTICS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων06/02/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/200723/02/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"HELLENIC CABLES
S.A. - SHENYANG
FURUKAWA CABLE
CO LTD"
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
27/02/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 17/200726/03/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "WTE
WASSERTECHNIK GMBH -
BANAG GMBH & CO"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
28/03/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200726/03/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "THE
LOUIS BERGER GROUP
INC., USA KAI JACOBS
GIBB, UK"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας
28/03/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/200729/03/2007ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -
MANAGEMENT FORCE
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου02/04/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 22/200713/04/2007ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων17/04/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/200717/04/2007DOMS CARS LTDΑστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
19/04/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/200704/05/2007PODIUM ENGINEERING
LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
08/05/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/200708/05/2007M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
10/05/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200731/05/2007JOINT VENTURE OF
HYDROTECH &
HYDROTECH A.S.
Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως
04/06/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/200701/06/2007SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
05/06/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/200707/06/2007UNIVERSITY OF
PITTSBURG MEDICAL
CENTER
Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας
11/06/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 38/200718/06/2007CONTACT
ADVERTISING AGENCY
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
20/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200718/06/2007H.E. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD
Τμήμα Δασών20/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/200729/06/2007L.P. FRANCESKIDES &
CO. LTD
Υπουργείο Άμυνας03/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/200703/07/2007DAP NOESIS BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Δήμος Παραλιμνίου05/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/200704/07/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου06/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200704/07/2007Γ.Κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Ε.
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
06/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200709/07/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
11/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/200716/07/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
18/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200720/07/2007SSM COMPUTER
SYSTEMS LTD
Δήμος Αθηένου24/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/200720/07/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
24/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/200724/07/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
26/07/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/200706/08/2007ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
08/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/200720/08/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "NECC
SOFTWARE &
SERVICES LTD,
PODIUM ENGINEERING
LTD, TECHNOMART
LTD"
Δήμος Πάφου22/08/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 61/200720/08/2007ANCO S.A.Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου
22/08/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200724/08/2007ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
28/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 64/200729/08/2007M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
31/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/200730/08/2007PHARMNET LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
03/09/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200724/09/2007LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Δήμος Πάφου26/09/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200712/10/2007MAKVEL TRADING LTDΥπουργείο Άμυνας16/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200718/10/2007N. GAVRIEL & SONS
LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων22/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200726/10/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CONCEPTUM A.E. -
EAITY"
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
30/10/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200726/10/2007MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
30/10/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 81/200729/10/2007A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
31/10/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 82/200702/11/2007PODIUM ENGINEERING
LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
06/11/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200715/11/2007DATATECH BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄ ,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
19/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 85/200727/11/2007CHRYSANTHOS
ANTONIOU & SONS
LTD, ECONOMIDES
METAL RECYCLING
LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
29/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200704/12/2007ADVANCED
MANAGEMENT
SOLUTIONS LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
06/12/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200706/12/2007INNOSPEC HELLAS LTDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
10/12/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200707/12/2007ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Δήμος Λακατάμιας11/12/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200713/12/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
17/12/2007Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας