Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2007Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200701/08/2007BDS BIO-DIAGNOSTIC
SUPPLIES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
01/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/200701/15/2007BARCO
ORTHOGON GMBH
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
01/17/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/200701/16/2007ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
01/18/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/200702/02/2007CARAMONDANI
PLASTICS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων02/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/200702/23/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"HELLENIC CABLES
S.A. - SHENYANG
FURUKAWA CABLE
CO LTD"
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
02/27/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 17/200703/26/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "WTE
WASSERTECHNIK GMBH -
BANAG GMBH & CO"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
03/28/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200703/26/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "THE
LOUIS BERGER GROUP
INC., USA KAI JACOBS
GIBB, UK"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας
03/28/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/200703/29/2007ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -
MANAGEMENT FORCE
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου04/02/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 22/200704/13/2007ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων04/17/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/200704/17/2007DOMS CARS LTDΑστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
04/19/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/200705/04/2007PODIUM ENGINEERING
LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
05/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/200705/08/2007M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
05/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200705/31/2007JOINT VENTURE OF
HYDROTECH &
HYDROTECH A.S.
Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως
06/04/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/200706/01/2007SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
06/05/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/200706/07/2007UNIVERSITY OF
PITTSBURG MEDICAL
CENTER
Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας
06/11/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 38/200706/18/2007CONTACT
ADVERTISING AGENCY
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
06/20/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200706/18/2007H.E. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD
Τμήμα Δασών06/20/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/200706/29/2007L.P. FRANCESKIDES &
CO. LTD
Υπουργείο Άμυνας07/03/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/200707/03/2007DAP NOESIS BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Δήμος Παραλιμνίου07/05/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/200707/04/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου07/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200707/04/2007Γ.Κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Ε.
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
07/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200707/09/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
07/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/200707/16/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
07/18/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200707/20/2007SSM COMPUTER
SYSTEMS LTD
Δήμος Αθηένου07/24/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/200707/20/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
07/24/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/200707/24/2007MILTIADES
NEOPHYTOU C.E.C.D.
LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
07/26/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 58/200708/06/2007ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
08/08/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/200708/20/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "NECC
SOFTWARE &
SERVICES LTD,
PODIUM ENGINEERING
LTD, TECHNOMART
LTD"
Δήμος Πάφου08/22/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 61/200708/20/2007ANCO S.A.Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου
08/22/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200708/24/2007ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
08/28/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 64/200708/29/2007M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
08/31/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/200708/30/2007PHARMNET LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
09/03/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200709/24/2007LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Δήμος Πάφου09/26/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200710/12/2007MAKVEL TRADING LTDΥπουργείο Άμυνας10/16/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200710/18/2007N. GAVRIEL & SONS
LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων10/22/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200710/26/2007ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CONCEPTUM A.E. -
EAITY"
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
10/30/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200710/26/2007MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
10/30/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 81/200710/29/2007A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
10/31/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 82/200711/02/2007PODIUM ENGINEERING
LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
11/06/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200711/15/2007DATATECH BUSINESS
SOLUTIONS LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄ ,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
11/19/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 85/200711/27/2007CHRYSANTHOS
ANTONIOU & SONS
LTD, ECONOMIDES
METAL RECYCLING
LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
11/29/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200712/04/2007ADVANCED
MANAGEMENT
SOLUTIONS LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
12/06/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200712/06/2007INNOSPEC HELLAS LTDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
12/10/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200712/07/2007ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Δήμος Λακατάμιας12/11/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200712/13/2007LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
12/17/2007Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας