Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ


Από 1η Οκτωβρίου 2022, οι Προσφυγές μπορούν να καταχωρούνται στα γραφεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σύμφωνα με τις πιο κάτω νέες ώρες:
Δευτέρα - Παρασκευή
07:30 - 14:00

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο