Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ


Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και δεν παρέχεται από το Νόμο διακριτική εξουσία στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για παράταση οποιασδήποτε προθεσμίας και για οποιοδήποτε λόγο. Οι εκπρόθεσμες προσφυγές θα απορρίπτονται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο