Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ


Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.104(Ι)/2010 κάθε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών υπόκειται σε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο