Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταστέγαση της Αναθεωρητικής Αρχής ΠροσφορώνΖητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο/μέρος κτιρίου στην Επαρχία Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Οι προσφορές να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο "Δήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου/μέρους κτιρίου από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών" στο χέρι του Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γραμματέα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, Κτίριο Ιακωβίδης, 2ος όροφος, Τ.Κ. 1090, Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 26/04/2024, και ώρα 12:00 μ.

Για μελέτη και πληροφόρηση πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτονται τα πιο κάτω έγγραφα:

  • Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Παράρτημα 1-Κτιριολογική Μελέτη Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
  • Παράρτημα 2-Πρότυπο Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο
  • Παράρτημα 3-Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη
  • Παράρτημα 4-Πίνακας Ελέγχου.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22-445100.Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
04 Ιανουαρίου 2024Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠ.dococx ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.docxocx ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.docxocx ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο