Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 8/200531/01/2005PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
11/02/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/200518/02/2005AMELCO
INDUSTRIES LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
24/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200518/02/2005MILTIADES NEOPHYTOU
CIVIL ENGINEERING
CONTRACTORS &
DEVELOPERS LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
03/03/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/200531/03/2005TASNI MED-PHARM
LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
07/04/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200507/04/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
«ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ»
Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων
& Περιβάλλοντος
13/04/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/200522/04/2005PODIUM
ENGINEERING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/05/2005 Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/200514/04/2005CONSPEC LTDΤμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
22/04/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/200521/04/2005NETVISION LTDΑρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
26/04/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/200521/04/2005ΒΕΞ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
27/04/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200527/06/2005CYBARCO LTD &
CARAMONDANIS
BROS LTD
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και
Έργων
05/07/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 39/200527/06/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ALTERRA
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και
Έργων
05/07/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200506/07/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ASCE
CONSULTANTS"
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
14/07/2005 Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200513/07/2005VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
21/07/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 52/200515/07/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "TASNI
ENVIRO LTD &
TELMEN LTD"
Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας Υπουργείου
Εργασίας
26/07/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/200501/08/2005CYPRUS
PHARMACEUTICAL
ORGANIZATION LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/08/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200501/09/2005NEDECO
ELECTRONICS LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
08/09/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200527/09/2005V.A. TECH WABAG
GMBH & PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
05/10/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 76/200516/09/2005ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Κουκλιών
22/09/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200526/09/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"EPISTELE
COMMUNICATIONS &
MEDIA LTD ΚΑΙ ΣΠΡΙΝΤ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."
Αρχή
Κρατικών Εκθέσεων
Κύπρου
05/10/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200528/09/2005PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/10/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200507/10/2005DEGREMONT S.A. &
ATLASPANTOU
CO LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
13/10/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 84/200511/10/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"OTV FRANCE &
CYBARCO LTD"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
17/10/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 86/200514/10/2005ACCENTURE LTD Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
19/10/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200521/10/2005ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
31/10/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200525/10/2005ENVIROPLAN A.E.Υπουργείο Εσωτερικών31/10/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 93/200526/10/2005J. N. CHRISTOFIDES
TRADING LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
02/11/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 96/200514/11/2005MEDVISION LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
23/11/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 97/200516/11/2005A.S. AIR CONTROL
MECHANICAL
CONTRACTORS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
21/11/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 100/200528/11/2005PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
19/12/2005Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας