Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005Αρ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 8/200501/31/2005PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
02/11/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/200502/18/2005AMELCO
INDUSTRIES LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
02/24/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200502/18/2005MILTIADES NEOPHYTOU
CIVIL ENGINEERING
CONTRACTORS &
DEVELOPERS LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
03/03/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/200503/31/2005TASNI MED-PHARM
LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/07/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200504/07/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
«ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ»
Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων
& Περιβάλλοντος
04/13/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/200504/22/2005PODIUM
ENGINEERING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/04/2005 Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/200504/14/2005CONSPEC LTDΤμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
04/22/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/200504/21/2005NETVISION LTDΑρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
04/26/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/200504/21/2005ΒΕΞ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
04/27/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200506/27/2005CYBARCO LTD &
CARAMONDANIS
BROS LTD
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και
Έργων
07/05/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 39/200506/27/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ALTERRA
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και
Έργων
07/05/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200507/06/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ASCE
CONSULTANTS"
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού
07/14/2005 Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200507/13/2005VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
07/21/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 52/200507/15/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "TASNI
ENVIRO LTD &
TELMEN LTD"
Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας Υπουργείου
Εργασίας
07/26/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/200508/01/2005CYPRUS
PHARMACEUTICAL
ORGANIZATION LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
08/04/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200509/01/2005NEDECO
ELECTRONICS LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
09/08/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200509/27/2005V.A. TECH WABAG
GMBH & PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
10/05/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 76/200509/16/2005ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Κουκλιών
09/22/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200509/26/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"EPISTELE
COMMUNICATIONS &
MEDIA LTD ΚΑΙ ΣΠΡΙΝΤ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."
Αρχή
Κρατικών Εκθέσεων
Κύπρου
10/05/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200509/28/2005PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/05/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200510/07/2005DEGREMONT S.A. &
ATLASPANTOU
CO LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
10/13/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 84/200510/11/2005ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"OTV FRANCE &
CYBARCO LTD"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
10/17/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 86/200510/14/2005ACCENTURE LTD Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
10/19/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200510/21/2005ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
10/31/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200510/25/2005ENVIROPLAN A.E.Υπουργείο Εσωτερικών10/31/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 93/200510/26/2005J. N. CHRISTOFIDES
TRADING LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
11/02/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 96/200511/14/2005MEDVISION LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/23/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 97/200511/16/2005A.S. AIR CONTROL
MECHANICAL
CONTRACTORS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/21/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 100/200511/28/2005PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
12/19/2005Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας